Jeep-Cherokee.pl – Copyrights 2011-2013

Zastrzeżenia prawne

Witamy na stronie Jeep-Cherokee.pl. Korzystanie z serwisu (otwieranie stron, przeglądanie, pobranie dowolnej części witryny, wykorzystanie witryny lub jej zawartości w inny sposób) zarówno przez zarejestrowanego klienta, jak i niezarejestrowanego gościa jest równoznaczne z zaakceptowaniem poniższych warunków. 

Niezaakceptowanie ich uniemożliwia korzystanie z witryny Jeep-Cherokee.pl.

I. Prawa autorskie

Zawartość witryny (teksty, grafiki, loga, ikony klawiszy, obrazki, wszelkie elementy graficzne i słownik pojęć) oraz wszystkie jej fragmenty stanowią własność Jeep-Cherokee.pl oraz firm od niej zależnych.
Cała zawartość witryny jest objęta ochroną, wynikającą z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego. 

Wszystkie mechanizmy i oprogramowanie używane na tych stronach są własnością Jeep-Cherokee.pl lub są wykorzystywane na podstawie licencji, i są chronione prawami autorskimi i innymi.

II. Licencje i dostęp do serwisu

Zgodnie z prawem autorskim oraz przepisami o ochronie baz danych każdy użytkownik otrzymuje niewyłączną, ograniczoną licencję na korzystanie z serwisu tylko w celach prywatnych, bez możliwości pobierania lub zapisywania stron (innego niż cache’owanie), dokonywania ich modyfikacji lub podziału (poza przypadkami, kiedy Jeep-Cherokee.pl wyraźnie udzieli na to zgody na piśmie).

Powyższa licencja nie zezwala na:
- odsprzedaż lub wykorzystanie w celach komercyjnych stron i ich zawartości; 
- pobieranie i wykorzystanie list produktów, opisów, danych handlowych (cen), dowolnego, pochodnego użycia stron lub zawartości tego serwisu;  
- eksplorację danych, wykorzystywanie robotów lub innych narzędzi do gromadzenia i wydobywania danych. 

Strony lub ich części nie mogą być kopiowane, duplikowane, reprodukowane, sprzedawane, odsprzedawane, dystrybuowane, przekazywane, wyświetlane, przesyłane, przedrukowywane, sublicencjonowane, wykorzystywane w celach komercyjnych bez uprzedniego pisemnego zezwolenia autora Jeep-Cherokee.pl.

Nie zezwala się na ramkowanie serwisu lub zastosowanie techniki ramkowania i wykorzystanie w takiej prezentacji znaków handlowych, loga lub innych informacji, będących własnością Jeep-Cherokee.pl (zdjęć, obrazków, tekstów, budowy, układu i kształtu stron) bez uprzedniego pisemnego zezwolenia autora Jeep-Cherokee.pl.

Nie zezwala się na wykorzystanie metatagów lub innych znaczników – ukrytych ciągów znaków lub tekstów z nazwą lub znakami handlowymi firmy Jeep-Cherokee.pl bez jej uprzedniego pisemnego zezwolenia.
Udziela się ograniczonego, odwoływalnego, niewyłącznego prawa do tworzenia linku do strony serwisu, o ile nie przedstawia on strony Jeep-Cherokee.pl, firm współpracujących, produktów i usług w fałszywy, mylący, poniżający sposób.
Nie zezwala się na wykorzystanie logo Jeep-Cherokee.pl, grafiki czy znaku towarowego, będących własnością Jeep-Cherokee.pl jako części linku, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia autora strony Jeep-Cherokee.pl.

Nie zezwala się na wykorzystanie serwisu w sposób, który naruszałby niniejsze warunki albo wszelkie obowiązujące prawa lub przepisy (między innymi dotyczące publicznych sieci komunikacyjnych), a także w sposób, który powoduje albo może spowodować uszkodzenie niniejszej witryny, przerwę w pracy lub zakłócenia w pracy.

Nie zezwala się na podejmowanie prób uzyskania nieuprawnionego dostępu – przez działania hakerskie – do dowolnej części niniejszej witryny, kont klientów ani wszelkich systemów komputerowych lub sieci przyłączonych do niniejszej witryny.

Autor: Jeep-Cherokee.pl – wszystko o Jeep Cherokee XJ